მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
                    ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

 1. აღბუღა ჯაყელი, ათაბაგი

 2. აშოტ I

 3. ბაგრატ III

 4. ბაგრატ III, იმერთა, მეფე

 5. ბაგრატ IV

 6. ბაგრატ V

 7. ბაგრატ VI

 8. ბაგრატ მუხრანბატონი

 9. ბაკურ იბერიელი

 10. ეგარსლან ბაკურციხელი

 11. ბასილ ზარზმელი

 12. ბასილ თორელი

 13. ბასილ ჭყონდიდელი

 14. ბაქარ ვახტანგის ძე

 15. ბაქარ მირიანის ძე

 16. ბერი ეგნატაშვილი

 17. ბესარიონ ორბელიშვილი

 18. ბესიკი

 19. ბექა I, ათაბაგი

 20. ბექა III საფარფაშა

 21. ბექა და ბეშქენ ოპიზრები

 22. ბიძინა ჩოლოყაშვილი, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავები

 23. ბოგდან გურჯიცკი

 24. ბორენა

 25. გაბისულავა ანდრონიკე

 26. გაბრიელ თბილელი

 27. გაბრიელ მცირე

 28. გაიოზ რექტორი

 29. გარსევან ჭავჭავაძე

 30. გივი ამილახორი

 31. გიორგი I

 32. გიორგი II

 33. გიორგი III

 34. გიორგი V ბრწყინვალე

 35. გიორგი VII

 36. გიორგი VIII

1   2   3   4   5

1   2   3   4   5

 1. აბიბოს ნეკრესელი

 2. აბო თბილელი

 3. აბრაჰამ კათალიკოსი

 4. აბულასანი

 5. აბულეთისძენი

 6. აბუსერიძე ტბელი

 7. ადარნასე I

 8. ადარნასე II

 9. ავაგ მხარგრძელი

 10. ათანასე თბილელი

 11. ალავერდიხან უნდილაძე

 12. ალექსანდრე I, კახთა მეფე

 13. ალექსანდრე II, იმერთა მეფე

 14. ალექსანდრე II, კახთა მეფე

 15. ალექსანდრე III, იმერთა მეფე

 16. ალექსანდრე ამილახვარი

 17. ალექსანდრე არჩილის ძე

 18. ალექსანდრე  ერეკლეს ძე

 19. ალექსანდრე დიდი

 20. ამბროსი ნეკრესელი

 21. ანთიმოზ ივერიელი

 22. ანტონ I, კათალიკოსი   

 23. ანტონ II, კათალიკოსი

 24. ანტონ მარტყოფელი

 25. ანტონ საღირისძე

 26. არსენ ბულმაისიმისძე

 27. არსენ დიდი

 28. არსენ იყალთოელი

 29. არსენ მანგლელი

 30. არსენ ნინოწმინდელი

 31. არსენ საფარელი

 32. არსენ ულუმბოელი

 33. არსუკისძე

 34. არჩილ II

 35. არჩილ მეფე, წმინდანი

 36. ასათ მოქმედი

 

 

ხელნაწერები

 

პორტრეტები

 

წმინდანები

 

ნაქარგობა

 

ჭედურობა

 

ხუროთმოძღვრება