მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
                    ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

1   2   3   4   5

1   2   3   4   5

 1. ყაფლან ბარათაშვილი

 2. ყვარყვარე I, ათაბაგი

 3. ყვარყვარე II, ათაბაგი

 4. ყვარყვარე III, ათაბაგი

 5. ყვარყვარე IV, ათაბაგი

 6. ყუთლუ–არსლანი

 7. შალვა და ივანე ახალციხელები

 8. შანშე ერისთავი

 9. შიო მღვიმელი

 10. შოთა რუსთაველი

 11. შუშანიკ დედოფალი

 12. ჩახრუხაძე

 13. ჩორდვანელები

 14. ცოტნე დადიანი

 15. წათე, ეგრისის მეფე

 16. ჭიჭაფორისძე

 17. ხიმშია აბაზასძე

 18. ჯუანშერ ჯუანშერიანი

 

 

ხელნაწერები

 

პორტრეტები

 

წმინდანები

 

ნაქარგობა

 

ჭედურობა

 

ხუროთმოძღვრება