მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
                    ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

1   2   3   4   5  

1   2   3   4   5

 1. პერან იბერიელი

 2. პეტრე იბერი

 3. პეტრიწი

 4. პიპა ქვენიფნეველი

 5. პორფირი მონაზონი

 6. რაჟდენ პირველმოწამე

 7. როსტომხან სააკაძე

 8. როსტომ მეფე

 9. როსტომ ფაშა

 10. რუსუდან დედოფალი

 11. რუსუდან მეფე

 12. სადუნ მანკაბერდელი

 13. სალომე ქართველი

 14. სარგის ჯაყელი, ათაბაგი

 15. სერაპიონ ზარზმელი

 16. სეხნია ჩხეიძე

 17. სვიმეონ კათალიკოსი

 18. სვიმონ I

 19. სვიმონ ბატონიშვილი

 20. სოლომონ I

 21. სოლომონ II

 22. სოლომონ ლიონიძე

 23. სტეფანე მტბევარი

 24. სტეფანოზ I

 25. სულხან თუმანიშვილი

 26. სულხან–საბა ორბელიანი

 27. სუმბატ დავითის ძე

 28. ფაზა იბერიელი

 29. ფარსადან გორგიჯანიძე

 30. ფარსმან თმოგველი

 31. ფარსმან კოლხი

 32. ფილიპე ყაითმაზაშვილი

 33. ქავთარ ქაჯიფოისძე

 34. ქაიხოსრო II, ათაბაგი

 35. ქეთევან დედოფალი

 36. ქრისტეფორე გურამიშვილი

 

 

 

 1. მალაქია გურიელი, კათალიკოსი

 2. მამუკა ბარათაშვილი

 3. მამუკა თავაქარაშვილი

 4. მანუჩარ I, ათაბაგი   

 5. მანუჩარ II, ათაბაგი

 6. მართა მონაზონი

 7. მარიამ–მართა დედოფალი

 8. მარიამ დედოფალი (XI ს.)

 9. მარიამ დედოფალი (XVII ს.)

 10. მარიამ–მაკრინა

 11. მარტვირი ქართველი

 12. მაქსიმე აბაშიძე, კათალიკოსი

 13. მახარებელი ქვაბალია

 14. მელქისედეკ  I, კათალიკოსი

 15. მეჰმედ ფაშა I

 16. მეჰმედ ფაშა II

 17. მზეჭაბუკ ათაბაგი

 18. მირიან მეფე

 19. მიქელ გობრონი

 20. მიქელ მოდრეკელი

 21. მოსე ხონელი

 22. ნეოფიტე ურბელი

 23. ნერსე II

 24. ნიკოლოზ IX, კათალიკოსი

 25. ნიკოლოზ გულაბერისძე

 26. ნიკოლოზ დვალი

 27. ნიკოლოზ ორბელიანი

 28. ნიკოლოზ ჩოლაყაშვილი

 29. ნინო მოციქულთასწორი

 30. ნოდარ ციციშვილი

 31. ომან ხერხეულიძე

 32. ონანა მდივანი

 33. ონოფრე მაჭუტაძე

 34. პავლე ციციანოვი

 35. პაპუნა ორბელიანი

 

ხელნაწერები

 

პორტრეტები

 

წმინდანები

 

ნაქარგობა

 

ჭედურობა

 

ხუროთმოძღვრება