მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
           

 

 

 

 

ზაქარია ჯორჯაძე, კათალიკოსი

ქართლის კათალიკოს-პატრიარქი 1623-1632 წლებში

 

 

კათალიკოსობამდე ნეკრესის ეპისკოპოსი. 1613 . მცხეთის საბუთში კარის წინამძღვრად მოიხსენიება.  1613-1623 წლებში კარის წინამძღვარია. A-აბასის შემოსევების დროს იოანე კათAლიკოსთან ერთად თან ახლდა იმერეთში შეხიზნულ ქართლ-კახეთის მეფეებს.

კარგი ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერებთA. ცდილობდა ამ ურთიერთობის ქვეყნის სამსახურში ჩაყენებასთეიმურაზ I-ის ინიციატივით ზაქარიასიგზავნება ელჩად ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილთA ერთA. ამას ადასტურებს კასტელი: ეს ნიკიფირეა, გვარად ირბახი, მეფისა და საქართველოს პატრიარქის ელჩი. 1629 წლის 5

იანვრის წერილი თეიმურაზისა. ზაქარიას წერილში პაპისა და პროპაგანდისათვის დამატებით სთხოვს საქრთველოს გაძარცვული ეკლესიებისათვის შესამოსლებისა და ბარძიმების გამოგზავვნასზაქარიას წყალობის წიგნები. სვეტიცხოვლისადმი, სოფლების შეწირულების განხლება, დააბრუნებინა Aვადებს მიტაცებული ყმა-მამული.

პაპი ურბან VII-ის წერილი ორი წერილი კათალიკოს ზაქარიასადმი უჩვენებს, რომ ზაქარია ხელს უწყობდა კათოლიკეებს, ეკლესია დაუარსებიათ კათოლიკეებისა 426-427.“თქვენი სახელი კიდევ განითQვა მთელს იტალიაში. დიდად განიხარეს კარდინალთA კრებამ, როდესაც შეიტყვეს, რო საქართველოში თქვენის მეთAურობით ეკლესია დაარსდა ჩვენის მღვდლებისა.

Aნარაშვილი, 568.კათAლიკოსმა ზაქარიამაც დაწერა აგრეთვე ორი წერილი, პროპაგანდისა და რომის პაპის სახელზე.

 

 

 

          წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა:

1.     , ჟორდანია, ქრონიკები, II, 1898.

2.     ქართული სამართლის ზეგლები, .დოლიძის გამოც. III, თბ. 1970.

3.     დონ კრისტოფორო დე კასტელი, ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ, 1977.

4.     . ლომინაძე, მასალები საქართველოს XVII-XVIII საუკუნეთA ისტორიის ქრონოლოგიისათვის,/მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, 1951, ნაკვ.29.

5.     . თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის, ტფილისი, 1902. 

6.     ეკა კაჭარავა, ზაქარია ჯორჯაძე, საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქები, . მეტრეველის რედ. ნეკერი, 2000.

 

 

 

მოამზადა გულნარა მჭედლიძემ