1727 წ., თბილისი სიონის საბუთი გივი ამილახორის ღვაწლის შესახებ