1730 წ., სულხან–საბა ორბელიანის "სიტყვის კონა". ავტორის გამოსახულება