1820 წ., გიორგი ავალიშვილის "მგზავრობაი". ავტორის მოგზაურობის მარშრუტი