1742 წ., სადღესასწაულო. პეტრე იბერის მინიატურული გამოსახულება