მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი   ძებნა                 
                    ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

პროექტის დაფინანსება დაიწყო ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში და დასრულდა ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდში (რუსთაველის ფონდი). წინამდებარე  პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი მოსაზრება ეკუთვნის ავტორს და შესაძლებელია, არ ასახავდეს ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) შეხედულებებს.

 

 

მეფეები და ერისმთავრები

პოლიტიკური მოღვაწენი

საეკლესიო მოღვაწენი

წმინდანები

მწერლები

სხვადასხვა

                                                        წ       

 

ხელნაწერები

 

პორტრეტები

 

წმინდანები

 

ნაქარგობა

 

ჭედურობა

 

ხუროთმოძღვრება

   ვებ-გვერდი “ქართველი ისტორიული მოღვაწენი” (IV–XVIII სს.) შეიცავს სამეცნიერო-პოპულარულ ინფორმაციას შუა საუკუნეების ქართველი მოღვაწეების – მეფეების, წმინდანების, სასულიერო პირების, მაშენებლების და სხვათა შესახებ. ისტორიული პერსონებისადმი მიძღვნილი სტატიების, ბიბლიოგრაფიის და შესაბამისი ვიზუალური მასალის საფუძველზე მკითხველი არსებითად გაეცნობა ამ ხანგრძლივი ისტორიული პერიოდის საქართველოს პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებას.

     ვებ-გვერდი მომზადდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შემსრულებელთა ჯგუფის მიერ  რუსთაველის ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით.